เอ้ ธนาธร รัตนไชย

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บึง Thai Wake Park
Background

เอ้ ธนาธร รัตนไชย


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บึง Thai Wake Park
บึงเคเบิ้ลพาร์คที่ดีที่สุดติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก


ลองเล่น LongLen Songkhla Beach Jam