คุณพัตเตอร์ พัฒนชัย สิงหะวาระ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้
Background

คุณพัตเตอร์ พัฒนชัย สิงหะวาระ


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)


ลองเล่น LongLen Songkhla Beach Jam